Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Changing the Representation of Intimacy under the Rise of the Romanian Communist Regime

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 371-380
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article looks into the surrealists Gellu Naum and Virgil Teodorescu’s position in the literary and political field from August 23, 1944 through December 30, 1947 by analyzing their themes as against the accepted ideology and by comparing their position to their surrealist “fathers” from unu and to the literary critics’. Their literary strategy turns into a means of political resistance in a (literary) field witnessing the rise of communism.
Cuvinte-cheie:Surrealism, Intimacy, Rise of Communism, literary/ political strategy
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: