Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le Spectacle comme forme de réécriture: Eugène Ionesco, Jean-Luc Lagarce et La Cantatrice chauve

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 353-361
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article presents two authors, different in the styles of writing. They try in various ways of expression / text and performance/ to redefine the language itself, which should be defined by communication. Modern society changes its connotation, bending towards the absurd. Lagarce reestablishes the concept of communication, using the Ionescian text, drawing the attention on its loss of sense, in a hasty, ignorant society which calls itself modern.
Cuvinte-cheie:Ionesco, Lagarce, performance, rewriting
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: