Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Literatură şi canon istoric

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 343-351
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This study follows, on one hand, the necessity of public debate on the re-evaluation of the literary canon in Romanian culture and, on the other hand, the irrelevant history of the analyses of our way of connecting to the constituent books of community spirituality. Even our manner of relating to “canonical authors” and not “canonical texts”, reflects the identity dilemma of our literature.
Cuvinte-cheie:literature, literary canon, criticism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: