Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu, portrete în oglindă

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 135-140
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article discusses some concepts which build the basics of two ideologies of literature in Modernist Age. Apparently, these ideologies build themselves in synchronous relationship with the political ideas, but they are considered contradictory. We propose a discussion about some terms which are the basics of these two theories, to demonstrate that they are complementary and they construct the basics for current ideologies.
Cuvinte-cheie:modernism, ideology, aestetic, ethic, politic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: