Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Portmanteau words (mots-valise)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LI (1), p. 155
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

1Solomon Marcus, Andreea CaludeSyntactic Iconicity, Within and Beyond its Accepted PrinciplesRRL, LV (1), 19-442010pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].