Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Polemica Ralea – Ibrăileanu – Zarifopol. Un joc cu sumă zero

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 63-69
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper presents the debate between two Romanian critics, G. Ibrăileanu and Paul Zarifopol in 1927-1928. The aim of this debate is to assert the relative value of a predominantly aesthetic criticism (Zarifopol) vs. a so called „complete” criticism (Ibrăileanu), that is actually a cultural criticism. In the course of the debate the two critics manage to express and modulate their conceptions of literature, emphasizing the differences between what are actually two very similar positions. This is why the polemics may be summarized as a zero-sum game: positions don’t change, while the strategy is to minimize one’s losses and to secure minimal gains.
Cuvinte-cheie:aesthetic criticism vs. „complete criticism”, Romanian critical theory
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: