Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

«Selecţie» şi «mutaţie»: două concepte pentru explicarea fenomenului literar

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (2), p. 43-55
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper offers a parallel insight into two key concepts of two pre-eminent, though antagonised Romanian literary critics from the first half of the 20th century: the literary selection, used by G. Ibrăileanu, and E. Lovinescu’s theory concerning the mutation of aesthetic values. Both derived from post-Darwinian biology, the concepts mentioned above imply different yet complementary coherent methodological approaches, whose systemic similarities and differences have been currently missed or misinterpreted.
Cuvinte-cheie:G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, selection, mutation, Darwin’s influence on literary debates
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: