Volume indexate

Volumul# Articole# CităriImpactNume
Abord. comp.1500.000Abordări comparative în studiul lim...
LFR2662160.258Actas del XXVI Congreso Internacion...
CIL2016/L2400.000Actele Conferinței Internaționale d...
CIL2015/L1300.000Actele Conferinței Internaționale d...
CIL2014/L2400.000Actele Conferinței Internaționale d...
CILPR2013/0820.250Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/21830.167Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/31600.000Actes du XXVIIe Congrès internation...
CILPR2013/44290.214Actes du XXVIIe Congrès internation...
Gafton DHC Târgoviște600.000Alexandru Gafton: Un filosof al cuv...
Aspecte52811.558Aspecte ale dinamicii limbii române...
Stoichițoiu Ichim2610.038Cercetări lingvistice. Omagiu doamn...
CML12910.111Cognitive Modeling in Linguistics
Comun. intercult.31140.452Comunicare interculturală și integr...
Felecan46230.500Confluențe lingvistice și filologic...
SIL455190.345Convergențe lingvistice. Lucrările ...
CIL2017/SS2600.000Creativity imagination in social sc...
CIL2016/SS2730.111Creativity imagination in social sc...
CIL2015/SS34180.529Creativity in social sciences. Acte...
CIL2014/SS21120.571Creativity, Imaginary, Language. Ac...
Cult. ident.4450.114Cultură și identitate românească - ...
Ling. trad.18100.556De la linguistique à la traductolog...
Méth. trad.1410.071De la méthode en traduction et en t...
Gafton DHC Pitești500.000Decernarea titlului academic Doctor...
DVR16664.125Diachronic Variation in Romanian
Stati1660.375Dialog, discurs, enunț. In memoriam...
Diaspora cult.3530.086Diaspora culturală românească – par...
Distorsionări74280.378Distorsionări în comunicarea lingvi...
Dimitrescu – Niculescu67150.224Études romanes. Hommages offerts à ...
Exact Methods6640.061Exact Methods in the Study of Langu...
Țâra2590.360Filologie și bibliologie. Studii in...
Munteanu3620.056Flores philologiae – omagiu profeso...
DPs980.889Formal Approaches to DPs in Old Rom...
Chivu DHC Târgoviște500.000Gheorghe Chivu. Un model de riguroz...
Ident. cult.80110.138Identitatea culturală românească în...
Frățilă3080.267In Magistri Honorem Vasile Frățilă....
Neamțu72180.250Înspre şi dinspre Cluj : contribuţi...
ÎcC1700.000Întâlnirea cu celălalt. Studii de c...
Coteanu37150.405Ion Coteanu - in memoriam
Kompl. Arg.950.556Komplexe Argumentstrukturen. Kontra...
Dinamica92690.750Limba română. Dinamica limbii, Dina...
Controverse79801.013Limba română: controverse, delimită...
Diacronie–sincronie70360.514Limba română: diacronie și sincroni...
Direcții67590.881Limba română: direcții actuale în c...
Ipostaze43641.488Limba română: ipostaze ale variație...
Teme actuale78350.449Limba română: teme actuale. Actele ...
Variație S/D3050.167Limba română: Variație sincronică, ...
LLR diasp.74260.351Limba și literatura română în spați...
L.I.M.P.E.1100.000Limbă, identitate, multilingvism şi...
LA/2371400.000Linguistik Aktuell / Linguistics To...
SIL564330.516Lucrările celui de-al cincilea Simp...
SIL251340.667Lucrările celui de-al doilea Simpoz...
SIL66850.074Lucrările celui de-al șaselea Simpo...
SIL364220.344Lucrările celui de-al treilea Simpo...
SND1236200.556Lucrările celui de-al XII-lea Simpo...
SID1428130.464Lucrările celui de-al XIV-lea Simpo...
SID152360.261Lucrările celui de-al XV-lea Simpoz...
SIL139230.590Lucrările primului Simpozion Intern...
Dial. slav.2300.000Lucrările simpozionului internațion...
Felecan5550.091Magistri et alumni, amore scribendi...
Man. phil. éd.1710.059Manuals of Romance Linguistics. Vol...
Mass-media...2120.095Mass-media și democrația în România...
Mean. Transl.2600.000Meaning in Translation: Illusion of...
Metafore migr.5900.000Metafore ale devenirii din perspect...
ICONN 297560.577Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 384300.357Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 410040.040Numele și numirea. Actele Conferinț...
ICONN 170620.886Numele și numirea. Actele Conferinț...
Chivu4620.043Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe...
Onomasticon15201.333Onomasticon. Όνομαστικόν. Studii de...
Onom. Sacr. Prof.2600.000Onomastics between Sacred and Profa...
Onomastik4010.025Onomastik. Band I: Chronik Namenety...
Mareș2740.148Pagini alese. Omagiu lui Alexandru ...
Perspective4150.122Perspective comparative și diacroni...
Bârlea DHC Târgoviște700.000Petre Gheorghe Bârlea. Filologia & ...
Proc. 23. ICOS118170.144Proceedings of the 23rd Internation...
Prof. Irimia6200.000Profesorul nostru, D. Irimia
IC-ASSSE100.000Recent advances in computers, commu...
Rom. major.86190.221Români majoritari / Români minorita...
Carpov2510.040Signum, lingua, oratio – in honorem...
Dindelegan4660.130Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabr...
Stil și limbaj16181.125Stil și limbaj în mass-media din Ro...
Beck-Busse1400.000Streifzüge durch die Romania. Fests...
Metea3530.086Studia in honorem magistri Alexandr...
Frățilă56180.321Studia in honorem magistri Vasile F...
Saramandu2090.450Studia linguistica et philologica. ...
Găitănaru3140.129Studii de filologie in honorem Ștef...
Brâncuș32441.375Studii de limba română. Omagiu prof...
Bidu-Vrănceanu30220.733Studii de lingvistică. Omagiu doamn...
SO83530.639Studii de onomastică
STR, I.1600.000Studii de traductologie românească....
STR, II.710.143Studii de traductologie românească....
Dindelegan58520.897Studii lingvistice. Omagiu profesoa...
Mancaș57160.281Text și discurs – omagiu Mihaelei M...
NP Rom. Germ.14241.714The Noun Phrase in Romance and Germ...
GIDNI402300.075The Proceedings of the Internationa...
LDMD402300.075The Proceedings of the Internationa...
Tradiție/inovație4570.156Tradiție/inovație – identitate/alte...
Variația56180.321Variația lingvistică: probleme actu...
Marin46230.500„Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei...
Rum. Übers.2270.318„Traducerile au de cuget să îmblînz...
TOTAL46951560

Abordări comparative în studiul limbilor (Abord. comp.)

Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica (València, 6–11 de septembre de 2010) (LFR26)
http://www.degruyter.com/view/serial/185984

2013: II

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2014/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2015/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2016/L)
http://www.cilconference.ro/publications

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Allocutions de bienvenue, conférences plénières, tables rondes, conférences grand public (CILPR2013/0)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 2 : Linguistique latine / linguistique romane (CILPR2013/2)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-2.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 3 : Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie (CILPR2013/3)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-3.html

Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 4 : Syntaxe (CILPR2013/4)
http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-4.html

Alexandru Gafton: Un filosof al cuvîntului (Gafton DHC Târgoviște)

Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002 (Aspecte)
http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/cuprins.html

2003: II

Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim (Stoichițoiu Ichim)

Cognitive Modeling in Linguistics (CML12)

Comunicare interculturală și integrare europeană (Comun. intercult.)
http://www.philippide.ro/pages/comunicare%20interculturala_2005.htm

Confluențe lingvistice și filologice – omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani (Felecan)

Convergențe lingvistice. Lucrările celui de-al patrulea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 5-6 noiembrie, 2010 (SIL4)

Creativity imagination in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2017/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity imagination in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2016/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity in social sciences. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2015/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Creativity, Imaginary, Language. Actele Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj” (CIL2014/SS)
http://www.cilconference.ro/publications

Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora (Cult. ident.)
http://www.philippide.ro/pages/cultura_2010.htm

De la linguistique à la traductologie. Interpréter / traduire (Ling. trad.)
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100597750

De la méthode en traduction et en traductologie (Méth. trad.)

Decernarea titlului academic Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Pitești, 3 noiembrie 2017 (Gafton DHC Pitești)

Diachronic Variation in Romanian (DVR)

Dialog, discurs, enunț. In memoriam Sorin Stati (Stati)

Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare și etnofolclorice (Diaspora cult.)
http://www.philippide.ro/pages/diaspora%20culturala_2009.htm

Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european (Distorsionări)
http://www.philippide.ro/pages/distorsionari_2008.html

Études romanes. Hommages offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Niculescu (Dimitrescu – Niculescu)

2013: I, II

Exact Methods in the Study of Language and Text (Exact Methods)
http://dx.doi.org/10.1515/9783110894219

Filologie și bibliologie. Studii in honorem Vasile D. Țâra (Țâra)

Flores philologiae – omagiu profesorului Eugen Munteanu, la împlinirea vârstei de 60 de ani (Munteanu)

Formal Approaches to DPs in Old Romanian (DPs)

Gheorghe Chivu. Un model de rigurozitate științifică și didactică (Chivu DHC Târgoviște)

Identitatea culturală românească în contextul integrării europene (Ident. cult.)
http://www.philippide.ro/pages/identitatea%20culturala_2006.htm

In Magistri Honorem Vasile Frățilă. 50 de ani de carieră universitară (Frățilă)

Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani (Neamțu)

Întâlnirea cu celălalt. Studii de contactologie și imagologie (ÎcC)

Ion Coteanu - in memoriam (Coteanu)

Komplexe Argumentstrukturen. Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen, Rumänischen und Englischen (Kompl. Arg.)
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/247591

Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007) (Dinamica)

Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (Controverse)

2010: I, II

Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române (Diacronie–sincronie)

2014: I, II

Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Direcții)

2012: I, II

Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Ipostaze)

2011: I

Limba română: teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (Teme actuale)

Limba română: Variație sincronică, variație diacronică. Actele celui de-al 12-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică (București, 14–15 decembrie 2012) (Variație S/D)

2013: II

Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora (LLR diasp.)
http://www.philippide.ro/pages/limba%20si%20literatura_2003.htm

Limbă, identitate, multilingvism şi politici educaţionale (L.I.M.P.E.)

Linguistik Aktuell / Linguistics Today (LA), vol. 237: Contrastive Studies in Verbal Valency (LA/237)

Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013 (SIL5)

Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 28-29 noiembrie, 2008 (SIL2)

Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015 (SIL6)

Lucrările celui de-al treilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 20-21 noiembrie, 2009 (SIL3)

Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006 (SND12)

Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (SID14)

Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (SID15)

Lucrările primului Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 13-14 noiembrie, 2007 (SIL1)

Lucrările simpozionului internațional „Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea”, Cluj-Napoca, 8-9 aprilie 2011 (Dial. slav.)

Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan (Felecan)

Manuals of Romance Linguistics. Volume 4: Manuel de la philologie de l’édition (Man. phil. éd.)
https://www.degruyter.com/view/product/186412

Mass-media și democrația în România postcomunistă (Mass-media...)
http://www.euroinst.ro/titlu.php?id=1143

Meaning in Translation: Illusion of Precision (Mean. Transl.)

Metafore ale devenirii din perspectiva migrației contemporane. Național și internațional în limba și cultura română (Metafore migr.)
http://www.philippide.ro/pages/metafore%20ale%20devenirii_2011.html

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a II-a: Onomastica din spațiul public actual (ICONN 2)
http://onomasticafelecan.ro/iconn2/iconn2_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a III-a: Conventional / unconventional in onomastics (ICONN 3)
http://onomasticafelecan.ro/iconn3/iconn3_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics (ICONN 4)
http://onomasticafelecan.ro/iconn4/iconn4_proceedings.php

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie (ICONN 1)
http://onomasticafelecan.ro/iconn1/iconn1_proceedings.php

Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu (Chivu)

Onomasticon. Όνομαστικόν. Studii despre nume și numire (Onomasticon)

2010: I

Onomastics between Sacred and Profane (Onom. Sacr. Prof.)

Onomastik. Band I: Chronik Namenetymologie und Namengeschichte Forschungsprojekte (Sonderdruck aus Patronymica Romanica Band 14) (Onomastik)

Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani (Mareș)

Perspective comparative și diacronice asupra limbii române (Perspective)

Petre Gheorghe Bârlea. Filologia & Paideia (Bârlea DHC Târgoviște)

Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences (Proc. 23. ICOS)
http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/2901

Profesorul nostru, D. Irimia (Prof. Irimia)

Recent advances in computers, communications, applied social science and mathematics (IC-ASSSE)
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Barcelona/ICICIC/ICICIC-00.pdf

Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice (Rom. major.)
http://www.philippide.ro/pages/romani%20majoritari_2007.htm

Signum, lingua, oratio – in honorem Mariae Carpov (Carpov)

Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare (Dindelegan)

Stil și limbaj în mass-media din România (Stil și limbaj)

Streifzüge durch die Romania. Festschrift für Gabriele Beck-Busse zum 60. Geburtstag (Beck-Busse)

Studia in honorem magistri Alexandru Metea (Metea)

Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă (Frățilă)

Studia linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani (Saramandu)

Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru (Găitănaru)

Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuș (Brâncuș)

Studii de lingvistică. Omagiu doamnei profesoare Angela Bidu-Vrănceanu (Bidu-Vrănceanu)

Studii de onomastică (SO)

1976: I
1981: II
1987: IV

Studii de traductologie românească. I. Discurs traductiv, discurs metatraductiv. In honorem professoris Ileana Oancea (STR, I.)

Studii de traductologie românească. II. Încercare de cartografiere a cercetării în domeniu. In honorem magistrae Elena Ghiță (STR, II.)

Studii lingvistice. Omagiu profesoarei Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare (Dindelegan)

Text și discurs – omagiu Mihaelei Mancaș (Mancaș)

The Noun Phrase in Romance and Germanic. Structure, variation, and change (NP Rom. Germ.)

The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse (GIDNI)
http://www.upm.ro/gidni/

2014: 1
2015: 2
2016: 3
2017: 4
2018: 5

The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse (LDMD)
http://www.upm.ro/ldmd/

2013: 1
2014: 2
2015: 3
2016: 4
2017: 5

Tradiție/inovație – identitate/alteritate: paradigme în evoluția limbii și culturii române (Tradiție/inovație)
http://www.philippide.ro/pages/traditie-inovatie_2012.htm

Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică (Variația)

2015: 1, 2

„Cuvinte potrivite”. Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare (Marin)

„Traducerile au de cuget să îmblînzească obiceiurile ...“ Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte, Akteure (Rum. Übers.)