Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The categories of the epithet in the poetry of Al. Philippide

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue. Section: Language and Discourse, 4, p. 258-264
ISBN:978-606-93590-3-7
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The paper focuses on the categories of the epithet in Alexandru Philippide’s poetry. They are investigated in keeping with the grammatical connections and the aesthetic values. Therefore, the paper targets the grammatical and aesthetic categories of the epithet. Epithets are classified and supported by examples, while there is made a connection between their usage and the epoch guarding over Philippide’s poetry.
Cuvinte-cheie:epithet, stereotypes, style, language, Philippide
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

68Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: