Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„O.K.?”. Nuanțe ale funcției disimulatoare a întrebării

Autori:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 97
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Modul în care emițătorul, în anumite circumstanțe, își construiește discursul a dat cercetătorului ocazia de a analiza funcțiile pe care elemente din clasa întrebărilor de atitudine propozițională (e.g. da?, O.K.?, nu-i așa?, știți?) le îndeplinesc în dinamica actului de comunicare și de a întocmi adevărate taxonomii ale acestora. Articolul de față pune însă în evidență un uz aparte al unui asemenea element, prin care – mai mult sau mai puțin conștient – se urmărește mascarea nesiguranței emițătorului în raport cu ceea ce afirmă. Ne-a preocupat situația în care nesiguranța se instalează pe parcursul actului de comunicare, ea nefiind derivată din relativitatea valorii de adevăr a propozițiilor.
Cuvinte-cheie:disimulare, întrebare de atitudine propozițională, metalimbaj, modul mental, O.K.?
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: