Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The use of pictorial and multimodal metaphors in editorial cartoons depicting the Euro crisis

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 929-938
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:Metaphors have proved essential to the description, explanation and understanding of economic and financial phenomena over the years. Much of the research into this topic has focused only on verbal metaphors so far. The purpose of this paper is to identify and analyse the pictorial and multimodal metaphors used in editorial cartoons for the description of the euro crisis. The cartoons used in economic and financial editorials depict aspects of the euro crisis in an original way making use of metaphors, metonyms, image schemas, symbols and colours. All the editorial cartoons analysed in this paper were taken from The Economist.
Cuvinte-cheie:Conceptual Metaphor Theory; pictorial metaphors; multimodal metaphors; metonyms; image schemas
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

136George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: