Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra colocaţiilor verbului a da

Autori:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 267
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Starting with an analysis of the way the collocations of the verb a da ‘to give’ are lexicographically registered, we have presented and commented on the patterns of the phrases and idioms of this verb. We have made remarks on the phrasal components of this verb. We have also presented solutions for the standardization and systematization to be used in registering phrases.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

380Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
86Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: