Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Darwinismul astăzi

Autor:
Editura:Casa Editorială Demiurg
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Cuvînt înainte (Alexandru Gafton)
• Prefață
I. Introducere: „Patul de moarte al darwinismului”
II. Definirea darwinismului și a evoluției; distincția dintre ele
III. Darwinismul atacat
IV. Darwinismul atacat (continuare): teoria selecției naturale (continuare)
V. Darwinismul atacat (continuare): teoria selecției sexuale
VI. Darwinismul apărat
VII. Darwinismul apărat (continuare): apărarea conciliantă a lui Plate
VIII. Alte teorii asupra formării speciilor și asupra descendenței: teorii auxiliare selecției
IX. Alte teorii asupra formării speciilor și asupra descendenței (continuare): teorii auxiliare (continuare)
X. Alte teorii asupra formării speciilor și asupra descendenței (continuare): teorii alternative la selecție
XI. Celelalte teorii asupra formării speciilor și descendenței (continuare): teorii alternative (continuare)
XII. Situația actuală a darwinismului

Coperta:

Darwinismul astăzi

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].