Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On adverb formation in Romanian

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XI (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The current paper discusses adverb formation in Romanian starting from the treatment of Spanish –mente adverbs in a recent paper by Torner (2005) who introduces the notion of phrasal affix in his treatment of Spanish –mente adverbs. The analysis of the morphology of Romanian adverbs starts from the three suffixes by means of which the language derives its adverbs (–(a)mente, -(ic)eşte, -iş (-îş)) as well as a bounty of adverbs that have been argued (Forăscu 2002) to be adjectival or participial forms. My proposal is that Romanian (manner) adverbs are derived by means of inflectional affixation, with the above mentioned suffixes, or a silent suffix –Ø – the case of those adverbs that have an identical form to that of the masculine singular adjectives, a suffix that encodes the property (in X manner).
Cuvinte-cheie:phrasal affix, -mente adverbs, silent affix, partly adverbial languages
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Carmen CoceaIntensifying Adverbs in English and RomanianPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html

Referințe în această publicație: 5

1Daria ProtopopescuAdverbe prepoziționale în limba românăSCL, LVII (2)2006html
122Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
28Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
69Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: