Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Supine nominals as participial nominalisations

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XI (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, we discuss the morpho-syntactic properties of nominal supines in Romanian in relation to their past participle morphology. In view of the morphological similarity between the participle and the nominalization (highlighted by the presence of –t/s in both the verbal and the nominal environment), we claim that the same syntactic structure is present in both. The question we want to then investigate concerns the type of participle involved in the nominalization. Recent work in this area distinguishes between resultant state and target state participles. We show that only the former feeds supine formation.
Cuvinte-cheie:nominal supine, target-state participle, resultant-state participle
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013

Referințe în această publicație: 2

43Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
79Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: