Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Considerations on Verbs’ Morphological Adaptation at the End of the 18th Century and the Beginning of the 19th Century

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 5 (1), p. 68
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper focuses on the problems regarding the adaptation of the verb to the morphological system of the Romanian language at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. The lexical corpus is represented by the texts of science popularization elaborated by the Transylvanian scholars. The study reveals the conjugation fluctuation and the main categories of suffixes through which the neological verbs have been adapted to Romanian. Thus, verbs’ adaptation emphasizes the two phases of neologisms’ adaptation in Romanian, the old one, which is materialized in the usage of non-Romanic suffixes, and the new one, of a Romanic type.
Cuvinte-cheie:conjugation, morphological adaptation, verbal suffixes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: