Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La traduction des métaphores du langage quotidien

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 19, p. 77
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Our approach to translation is based on Eugenio Coşeriu’s linguistic theory and on the American cognitive view of extralinguistic semantics. In order to illustrate the translation from Romanian into French of metaphors used in spoken language, we propose a selection of metaphors organised into six specific traditional fields. The case study regarding certain metaphors aims at demonstrating the fact that the object of translation is not the meaning, but the designation and the significance, which highlight differences that are rather cultural than lexical. So as to have access to the designation, we will make use of the work methods which are specific to Lakovian cognitive semantics: the conceptual metaphor and the conceptual mapping.
Cuvinte-cheie:(conceptual) metaphor, (cognitive) semantics, designation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

95Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
6Eugeniu CoșeriuRelația dintre lingvistica contrastivă și traducereAUI/LLs, I, 51998
1Eugeniu CoșeriuSemn, simbol, cuvîntAUI, XXXIX, 51993
14Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
136George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: