Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O nouă traducere în limba română a Bibliei. Reflecţii pe marginea Notelor

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 135-142
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present paper is trying to observe the quotations and comments made by the translators in two Romanian contemporary versions of the Bible. The author outlines some of the most important difficulties that the translators of the Bible have had to face, only to reveal that the most recent Romanian version of the Bible (2013), provided by Alois Bulai and Eduard Pătrașcu, includes a vast repertoire of notes and comments that ultimately act for the benefit of the reader. This successful and competent translation also reveal the scientific pursuit that favoured the development of a rich and balanced critical apparatus.
Cuvinte-cheie:Bible translation, Romanian language, notes and comments
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: