Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Definiţii alternative ale termenilor economici

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, III (1), p. 77
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Rezumat:L’analyse des définitions des termes économiques figurant dans les dictionnaires généraux a des conséquences sur la présence des mêmes termes dans les textes spécialisés. Cela atteste l’importance de certains types de définitions alternatives dans l’ouverture des codes scientifiques. Beaucoup de termes économiques cherchent à être diffusés dans le domaine des spécislistes et l’interprétation correcte de leurs définitions contribue à leur usage approprié dans n’importe quel type de communication.
Cuvinte-cheie:définitions alternatives, terminologie économique, termes spécialisés
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Oana AtomeiHiponimia în terminologia nutriționalăAUS, 30 (1), 307-3192018pdf

Referințe în această publicație: 2

124Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
3Angela Bidu-VrănceanuAspecte ale funcției reflexive a limbii în terminologiile tehnico-științificeSCL, XL (5), 4171989

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: