Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicografice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIII (2), p. 134-151
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Lexicographical Notes]
The author presents 10 lexicographical notes (1) furtún = hortúm (hurtúm), (2) hlóbă = hulúbă, (3) hobắl = óblu2 = úblă (= úglu, óblă, húblă), (4) huí2 = vuí, (5) huiálă = vuiálă, (6) húiet = vúiet, (7) húioş = úioş, (8) huşmárgina = *hucimárginea or huci-marginea or huci marginea, (9) huştá = uştá, (10) uşuí = hâsâí. Directly, these notes critically (but not criticistically) refer to the MDA, in the second section dedicated to commentaries; indirectly, they refer, based on the files collected, to the editing of the DLR, the old series (= DA) and also DLR, the new series.
Cuvinte-cheie:
  • lexicografie, lexicologie, etimologie, furtún = hortúm (hurtúm), hlóbă = hulúbă, hobắl = óblu2 = úblă (= úglu, óblă, húblă), huí2 = vuí, huiálă = vuiálă, húiet = vúiet, húioş = úioş, huşmárgina = *hucimárginea sau huci-marginea sau huci marginea, huştá = uştá, uşuí = hâsâí
  • lexicography, lexicology, etimology, furtún = hortúm (hurtúm), hlóbă = hulúbă, hobắl = óblu2 = úblă (= úglu, óblă, húblă), huí2 = vuí, huiálă = vuiálă, húiet = vúiet, húioş = úioş, huşmárgina = *hucimárginea or huci-marginea or huci marginea, huştá = uştá, uşuí = hâsâí
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
68Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
223August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
3Vasile BogreaSfinții-medici în graiul și folklorul românescDR, IV (1), 1691924-1926pdf
4Nicolae DrăganuEtimologiiDR, III, 6921922-1923pdf
80Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: