Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scrisul religios și unitatea limbii române

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXVIII (5-6), Secțiunea Dimensiuni ale permanenței românești, p. 7-19
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Cristina Bleorțu, Alina-Viorela PrelipceanTeoria variaţionistă kabatekiană şi procesul de acomodare lingvisticăAUS, 31 (2), 1972018pdf
html

Referințe în această publicație: 6

37Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
64Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
164Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
8Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: