Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les adjectifs primaires: entre quantité et qualité

Autor:
Publicația: Studii de lingvistică, 1, p. 121-137
p-ISSN:2248-2547
Editura:Facultatea de Litere din Oradea
Locul:Oradea
Anul:
Rezumat:This paper aims at describing how qualification and quantification meet when quantity nouns are accompanied by a quantifier and a basic adjective. As in English, the combination between a quantifier and a basic adjective can be interpreted as a complex determiner, with a nuance of qualification in the background however.
Cuvinte-cheie:basic adjectives, quantifiers, quantification, qualification, quantity nouns, French, English
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: