Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Peculiarities of Adverbs of Degree and Adverbial Comparison

Autor:
Publicația: Studii de gramatică contrastivă, 24, p. 7-12
p-ISSN:1584-143X
e-ISSN:2344-4193
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:
  • Heterogeneity of the adverb class has generated a number of confusing ideas. This heterogeneity is best reflected in the relation between the adverb and other parts of speech. The present study is a thorough analysis of adverbial class elements falling under the grammatical category of comparison. Although the number of adverbs is small in the old language, contemporary language has a large number of adverbs of manner derived from adjectives, whose compatibility with the degrees of comparison is increasingly high.
  • L’hétérogénéité de la classe de l’adverbe en anglais ne cesse de générer des idées confuses. Cette hétérogénéité se réflète le mieux dans la relation de l’adverbe avec d’autres classes grammaticales. Cette étude tente de faire une analyse des éléments adverbiaux de comparaison. Bien que le nombre d’adverbes soit assez réduit en anglais ancien, la langue contemporaine présente un beaucoup d’adverbes de manière ayant à la base des adjectifs dont la compatibilité avec les degrés de comparaison est elevée.
Cuvinte-cheie:
  • heterogeneity, comparison, compatibility
  • hétérogénéité, comparaison, compatiblité
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

43Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
69Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: