Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, XI (2), p. 201
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

3M. Paul Lewis, Gary F. SimonsAssessing Endangerment: Expanding Fishman’s GIDSRRL, LV (2), 103-1202010pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: