Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les idées politiques de Gherasim Luca dans sa période roumaine

Autor:
Publicația: Synergies Roumanie, 2, p. 57-64
p-ISSN:1841-8333
e-ISSN:2261-3463
Editura:Gerflint
Locul:Sylvains-les-Moulins, France
Anul:
Rezumat:
  • Cet article explore les positions politiques de Gherasim Luca qui s’est opposé tant au libéralisme bourgeois qu’à l’extrême droite.
  • This article explores the political positions of Gherasim Luca, which was opposing to the bourgeois liberalism as well as to the extreme right.
Cuvinte-cheie:politique de l’avant-garde roumaine, marxisme, déterminisme historique
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: