Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Román tükörszók és tükörkifejezések a moldvai csángó nyelvjárásban

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, III, p. 187
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: maghiară
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: