Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

True Hamlet: an Attempt at Deconstructing Misconceptions

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 6 (1), p. 123
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:This study is rooted in classroom experience, and it deals with several misconceptions regarding the play Hamlet, by William Shakespeare. Starting from the most frequent preconceived ideas students come up with, most of them inoculated by critical readings, we hereby attempt a systematic deconstruction of these, and a construction of a different edifice, hopefully a well-deserved one.
Cuvinte-cheie:Hamlet, misconception, flaw, tragic
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: