Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Diferenţa dintre limită şi ţintă exemplificată prin până (la) şi la, cu aplicaţie la analiza construcţiilor rezultative

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXVI (1), p. 91-101
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The Limit-Goal Difference Exemplified by până (la) and la. An Application to the Analysis of Resultative Constructions] The paper presents the distributional characteristics of two prepositional phrases (PP) headed by până (la) ‘until’ and la ‘to’ when these PPs express a Limit and a Goal, respectively, in movement contexts. We show that, in fact, these PPs are specialized to a great extent not only in movement events, but in other types of events as well. More precisely, PP-la is used to express verbal arguments in general, while PP-până (la) expresses limits on different participants in an event. If this limitation capacity of PP-până (la) combines with a change of state of a participant, then one gets a resultative construction. This is one of the important means by which Romanian builds such constructions, irrespective of the telic or atelic character of the verbal predicate.
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].