Reviste indexate

Revista# Articole# CităriImpactNume
Acta Sap.241120.050Acta Universitatis Sapientiae, Philologica
ANADISS358140.039ANADISS
AUT257800.311Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria...
AUB176180.102Analele Universității din București. Limba și lite...
AUC664470.071Analele Universității din Craiova. Seria Științe F...
AUI/LLs214110.051Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Ia...
AUI10392900.279Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Ia...
AUG/XXIV349390.112Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați....
AOU312310.099Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Ser...
AUA718570.079Annales Universitatis Apulensis. Series Philologic...
AUV11600.000Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Lett...
ALIL5573330.598Anuar de Lingvistică și Istorie Literară
Argotica8790.103Argotica
Atel. Trad.384740.193Atelier de traduction
BA11----Balkan-Archiv. Neue Folge
Bibl. Jass.2614----Biblicum Jassyense
BWPL188820.436Bucharest Working Papers in Linguistics
BLM8580.094Buletin de lingvistică
BSLR337200.059Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie
BIFR91911.000Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Phi...
BSUMK130----Buletinul Științific al Universității „Mihail Kogă...
Bul. UTBv34250.015Bulletin of the Transilvania University of Brașov....
CSP96240.250Caietele Sextil Pușcariu
CL10257700.751Cercetări de lingvistică
CAPS6100.000Communication and Argumentation in the Public Sphe...
DR2923171.086Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”...
DR, s.n.3101940.626Dacoromania. Serie nouă
Diachronica412----Diachronica
Diacronia88280.318Diacronia
DICE379170.045Diversité et identité culturelle en Europe
Echid.11----Echidistanțe
ELBA10----Extreme Life, Biospeology & Astrobiology: Internat...
FD4963350.675Fonetică și dialectologie
GS2261920.850Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie ...
Ianua126200.159Ianua. Revista Philologica Romanica
JRLS1329370.028Journal of Romanian Literary Studies
LD11550.043Language and Dialogue
ELI1058360.034Language and Literature – European Landmarks of Id...
Libraria270720.267Libraria. Studii și cercetări de bibliologie
LR309018420.596Limba română
LRM4041320.327Limba Română (Chișinău)
LL272----Limbă și literatură
Lingua9140.044Lingua. Seria A. Lingvistică
LA107190.178Linguistica Atlantica
Rev. Agro. IS11----Lucrări științifice. Seria Agronomie
AUS258170.066Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan ce...
PCMM8340.048Perspectives contemporaines sur le monde médiéval...
PhilM362140.039Philologia
Phil. Ban.264200.076Philologica Banatica
Phil. Jass.7131660.233Philologica Jassyensia
Philologos910----Philologos
QVR210----Quo vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle R...
QR5500.000Qvaestiones Romanicae
Explorări106130.123Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, her...
RITL318----Revista de istorie și teorie literară
RLSL9630.031Revistă de lingvistică și știință literară
RRJC5060.120Revista română de jurnalism şi comunicare
RDR404----Revue de dialectologie romane
RLiR153380.248Revue de linguistique romane
RRL23565170.219Revue roumaine de linguistique
RREF230----Revue Roumaine d’Études Francophones
RST110----Romanian Studies Today
RSL320230.072Romanoslavica
SSERR1061191.123Social Sciences and Education Research Review
SE10----Southeastern Europe
Studia UBB1285740.058Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia
Studia UPM606450.074Studia Universitatis Petru Maior. Philologia
STiL57200.351Studies in linguistics
SBȘI11740.034Studii de Biblioteconomie și Știința Informării...
SGC13840.029Studii de gramatică contrastivă
SL80140.175Studii de lingvistică
SCOL319250.078Studii și cercetări de onomastică și lexicologie...
SCL262916370.623Studii și cercetări lingvistice
Syn. Roum.187100.053Synergies Roumanie
Tabor3413----Tabor
TBG320280.088Temeswarer Beiträge zur Germanistik
TDR3631400.386Text şi discurs religios
CCI394340.086The Proceedings of the International Conference “C...
EITM609780.128The Proceedings of the “European Integration - Bet...
Transilvania7710.013Transilvania. Serie nouă
Translationes57250.439Translationes
TOTAL285198400

Acta Universitatis Sapientiae, Philologica (Acta Sap.)
http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm

2009: 1 (1; 2)
2010: 2 (1; 2)
2011: 3 (1; 2)
2012: 4 (1; 2)
2013: 5 (1; 2)
2014: 6 (1; 2; 3)
2015: 7 (1; 2; 3)
2016: 8 (1; 2; 3)
2017: 9 (1; 2; 3)

ANADISS (ANADISS)
http://www.litere.usv.ro/anadiss

2006: 1, 2
2007: 3, 4
2008: 5, 6
2009: 7, 8
2010: 10, 9
2011: 11, 12
2012: 13, 14
2013: 15, 16
2014: 17, 18
2015: 19, 20
2016: 21, 22
2017: 23, 24, JK
2018: 25

Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice (AUT)
http://www.litere.uvt.ro/publicatii/stiintefilologice/index.htm

1998-1999: XXXVI-XXXVII
2003: XLI
2004-2005: XLII-XLIII
2006: XLIV
2007: XLV
2008: XLVI
2009: XLVII
2010: XLVIII
2011: XLIX
2012: L
2013-2014: LI-LII
2015: LIII
2016: LIV
2017: LV

Analele Universității din București. Limba și literatura română (AUB)
http://old.litere.ro/anale/

2002: LI
2003: LII
2004: LIII
2005: LIV
2006: LV
2007: LVI
2008: LVII
2009: LVIII
2010: LIX
2011: LX
2012: LXI
2013: LXII
2014: LXIII
2015: LXIV
2016: LXV
2017: LXVI
2018: LXVII

Analele Universității din Craiova. Seria Științe Filologice. Lingvistică (AUC)
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm

2000: XXII (1-2)
2002: XXIV (1-2)
2003: XXV (1-2)
2004: XXVI (1-2)
2005: XXVII (1-2)
2006: XXVIII (1-2)
2007: XXIX (1-2)
2008: XXX (1-2)
2009: XXXI (1-2)
2010: XXXII (1-2)
2011: XXXIII (1-2)
2012: XXXIV (1-2)
2013: XXXV (1-2)
2014: XXXVI (1-2)
2015: XXXVII (1-2)
2016: XXXVIII (1-2)

Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Limbi și Literaturi străine (AUI/LLs)
http://media.lit.uaic.ro/anale/limbi_straine/

1998: I
1999: II
2000-2001: III-IV
2002: V
2003-2004: VI-VII
2005-2006: VIII-IX
2007: X
2008: XI
2009: XII
2010-2011: XIII-XIV

Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică (AUI)

1955: I (1-2)
1956: II (1-2)
1957: III (1-2)
1958: IV
1959: V
1960: VI, VI (supl.)
1961: VII
1962: VIII
1963: IX
1964: X (1; 2)
1965: XI (1; 2)
1966: XII (1; 2)
1967: XIII (1; 2)
1968: XIV (1; 2)
1969: XV
1970: XVI
1971: XVII
1972: XVIII
1973: XIX
1974: XX
1975: XXI
1976: XXII
1977: XXIII
1978: XXIV
1979: XXV
1980: XXVI
1981: XXVII
1982-1983: XXVIII-XXIX
1983: XXIX (supl.)
1984: XXX
1985: XXXI
1986: XXXII
1987: XXXIII
1988: XXXIV
1989: XXXV
1990: XXXVI
1991-1992: XXXVII-XXXVIII
1993: XXXIX
1994: XL
1995-1996: XLI-XLII
1997: XLIII
1998-1999: XLIV-XLV
2000-2001: XLVI-XLVII
2002: XLVIII
2003-2004: XLIX-L
2005: LI
2006: LII
2007: LIII
2008: LIV
2009: LV
2010: LVI
2011: LVII
2012: LVIII
2013: LIX
2014: LX
2015: LXI

Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat (AUG/XXIV)

2008: I
2009: II
2010: III (1; 2)
2011: IV (1)
2012: V (1)
2013: VI (1-2)

Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie (AOU)
http://litere.univ-ovidius.ro/Anale/analele_romana.php

2002: XIII
2003: XIV
2004: XV
2005: XVI
2006: XVII
2007: XVIII
2009: XX
2011: XXII (1; 2)
2012: XXIII (1; 2)
2013: XXIV (1; 2)
2014: XXV (1; 2)
2015: XXVI (1; 2)
2016: XXVII (1; 2)
2017: XXVIII (1; 2)
2018: XXIX (1)

Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica (AUA)
http://philologica.uab.ro

2000: 1
2001: 2
2002: 3
2003: 4 (1; 2; 3)
2004: 5 (1; 2)
2005: 6 (1; 2; 3)
2006: 7 (1; 2)
2007: 8 (1; 2; 3)
2008: 9 (1; 2)
2009: 10
2010: 11 (1; 2; 3; 4)
2011: 12 (1; 2; 3)
2012: 13 (1; 2; 3; 4)
2013: 14 (1; 2; 3)
2014: 15 (1; 2; 3)
2015: 16 (1; 2; 3)
2016: 17 (1; 2; 3)
2017: 18 (1; 2; 3)

Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section (AUV)
http://fsplc.valahia.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=504&lang=ro

2008: VI
2009: VII
2010: VIII
2011: IX (1; 2)

Anuar de Lingvistică și Istorie Literară (ALIL)
http://www.alil.ro/

1964: XV
1965: XVI
1966: XVII
1967: XVIII
1968: XIX
1969: XX
1970: XXI
1971: XXII
1972: XXIII
1973: XXIV
1976: XXV
1977-1978: XXVI
1979-1980: XXVII
1981-1982: XXVIII
1983-1984: XXIX
1985: XXX
1986-1987: XXXI
1988-1991: XXXII
1992-1993: XXXIII
1994-1998: XXXIV-XXXV
1999-2001: XXXIX-XLI
2002-2003: XLII-XLIII
2004-2006: XLIV-XLVI
2007-2008: XLVII-XLVIII
2009-2010: XLIX-L
2011: LI
2012: LII
2013: LIII
2014: LIV
2015: LV
2016: LVI

Argotica (Argotica)
http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica

2012: I
2013: II
2014: III
2015: IV
2016: V
2017: VI

Atelier de traduction (Atel. Trad.)
http://www.usv.ro/atelierdetraduction/

2004: 1, 2
2005: 3, 4
2006: 5-6
2007: 7, 8
2008: 10, 9
2009: 11, 12
2010: 13, 14
2011: 15, 16
2012: 17, 18
2013: 19, 20
2014: 21, 22
2015: 23, 24
2016: 25, 26
2017: 27, 28
2018: 29

Balkan-Archiv. Neue Folge (BA)

2005-2007: 30-31-32

Biblicum Jassyense (Bibl. Jass.)
http://mail.lit.uaic.ro/milescu/revista.html

2010: 1
2011: 2
2012: 3
2013: 4

Bucharest Working Papers in Linguistics (BWPL)
http://bwpl.unibuc.ro/

2007: IX (1; 2)
2008: X (1; 2)
2009: XI (1; 2)
2010: XII (1; 2)
2011: XIII (1; 2)
2012: XIV (1; 2)
2013: XV (1; 2)
2014: XVI (1; 2)
2015: XVII (1; 2)
2016: XVIII (1; 2)

Buletin de lingvistică (BLM)
http://www.if.asm.md/index.php/reviste/buletin-de-lingvistic

2010: 11
2011: 12
2012: 13
2013: 14
2014-2015: 15-16

Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie (BSLR)
http://bslr.ubm.ro/

2008: XVII
2009: XVIII
2010: XIX
2011: XX
2012: XXI
2013: XXII
2014: XXIII
2015: XXIV
2016: XXV
2017: XXVI

Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (BIFR)

1934: I
1935: II
1936: III
1937: IV
1938: V
1939: VI
1940-1941: VII-VIII
1942: IX
1943: X
1944-1945: XI-XII

Buletinul Științific al Universității „Mihail Kogălniceanu” (BSUMK)
http://www.umk.ro/buletin-stiintific-cercetare.html

2011: 20
2012: 21
2013: 22 (1; 2)
2014: 23 (1)

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies (Bul. UTBv)
http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IV/Series%20IV.html

2008: 1
2009: 2
2010: 3
2011: 4 (1; 2)
2012: 5 (1; 2)
2013: 6 (1; 2)
2014: 7 (1; 2)
2015: 8 (1; 2)
2016: 9 (1; 2)
2017: 10 (1; 2)

Caietele Sextil Pușcariu (CSP)

2015: I, II

Cercetări de lingvistică (CL)

1956: I (1-4)
1957: II
1958: III, III supl.
1959: IV (1-2)
1960: V (1-2)
1961: VI (1; 2)
1962: VII (1; 2)
1963: VIII (1; 2)
1964: IX (1; 2)
1965: X (1; 2)
1966: XI (1; 2)
1967: XII (1; 2)
1968: XIII (1; 2)
1969: XIV (1)
1970: XV (1; 2)
1971: XVI (1; 2)
1972: XVII (1; 2)
1973: XVIII (1; 2)
1974: XIX (1)
1975: XX (1; 2)
1976: XXI (1; 2)
1977: XXII (1; 2)
1978: XXIII (1; 2)
1979: XXIV (1; 2)
1980: XXV (1; 2)
1981: XXVI (1; 2)
1982: XXVII (1; 2)
1983: XXVIII (1; 2)
1984: XXIX (1; 2)
1985: XXX (1; 2)
1986: XXXI (1; 2)
1987: XXXII (1; 2)
1988: XXXIII (1; 2)
1989: XXXIV (1; 2)
1990: XXXV (1; 2)
1991: XXXVI (1-2)
1992: XXXVII (1; 2)
1993: XXXVIII (1-2)

Communication and Argumentation in the Public Sphere (CAPS)
http://www.discorps.ugal.ro/Communication&Argumentation.htm

2007: I (1; 2; 3)

Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române” (DR)
http://www.digibuc.ro/colectii/dacoromania-c2585

1920-1921: I
1921-1922: II
1922-1923: III
1924-1926: IV (1; 2)
1927-1928: V
1929-1930: VI
1931-1933: VII
1934-1935: VIII
1936-1938: IX
1938-1941: X (1; 2)
1948: XI

Dacoromania. Serie nouă (DR, s.n.)
http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/

1994-1995: I (1-2)
1996-1997: II (1-2)
1998-1999: III-IV
2000-2001: V-VI
2002-2003: VII-VIII
2004-2005: IX-X
2006-2007: XI-XII
2008: XIII (1; 2)
2009: XIV (1; 2)
2010: XV (1; 2)
2011: XVI (1; 2)
2012: XVII (1; 2)
2013: XVIII (1; 2)
2014: XIX (1; 2)
2015: XX (1; 2)
2016: XXI (1; 2)
2017: XXII (1; 2)
2018: XXIII (1)

Diachronica (Diachronica)
http://www.benjamins.com/catalog/dia

2012: 29 (1; 2; 3; 4)
2013: 30 (1; 2; 3; 4)
2015: 32 (1)

Diacronia (Diacronia)
http://www.diacronia.ro/

2015: 1, 2
2016: 3, 4
2017: 5, 6
2018: 7, 8

Diversité et identité culturelle en Europe (DICE)
http://www.diversite.eu

2004: I
2005: II
2006: III
2007: IV
2008: V
2009: VI
2010: VII (1; 2)
2011: VIII (1; 2)
2012: IX (1; 2)
2013: X (1; 2)
2014: XI (1; 2)
2015: XII (1; 2)
2016: XIII (1; 2)
2017: XIV (1; 2)
2018: XV (1; 2)

Echidistanțe (Echid.)

1995: 7-8

Extreme Life, Biospeology & Astrobiology: International Journal of the Bioflux Society (ELBA)
http://www.elba.bioflux.com.ro

2017: 9 (1)

Fonetică și dialectologie (FD)
http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=93

1958: I
1960: II
1961: III
1962: IV
1963: V
1969: VI
1971: VII
1973: VIII
1975: IX
1991: X
1992: XI
1993: XII
1994: XIII
1995: XIV
1996: XV
1999: XVIII
2000: XIX
2001-2002: XX-XXI
2003-2004: XXII-XXIII
2005-2007: XXIV-XXVI
2008: XXVII
2009: XXVIII
2010: XXIX
2011: XXX
2012: XXXI
2013: XXXII
2014: XXXIII
2015: XXXIV
2016: XXXV
2017: XXXVI

Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folklor (GS)

1923: I (1)
1924: I (2)
1925: II (1)
1926: II (2)
1927: III (1)
1928: III (2)
1929: IV (1)
1930: IV (2)
1931-1932: V (1-2)
1933-1934: VI (1-2)
1937: VII

Ianua. Revista Philologica Romanica (Ianua)
http://www.romaniaminor.net/ianua/index3_en.htm

2000: 1
2001: 2
2002: 3
2003: 4
2004-2005: 5
2006: 6
2007: 7
2008: 8
2009: 9
2010: 10
2011: 11
2012: 12
2013: 13 (1; 2)
2014: 14 (1)

Journal of Romanian Literary Studies (JRLS)
http://www.upm.ro/jrls/

2011: 1
2012: 2
2013: 3
2014: 4, 5
2015: 6, 7
2016: 8, 9
2017: 10, 11, 12
2018: 13, 14

Language and Dialogue (LD)
https://benjamins.com/catalog/ld

2011: 1 (1; 2)
2012: 2 (1; 2; 3)
2013: 3 (1; 2; 3)
2014: 4 (1; 2; 3)
2015: 5 (1; 2; 3)
2016: 6 (1; 2; 3)

Language and Literature – European Landmarks of Identity (ELI)
https://www.upit.ro/eli

2005: 1
2006: 2 (1; 2)
2007: 3 (1; 2)
2008: 4 (1; 2)
2009: 5 (1; 2)
2010: 6
2011: 8
2012: 11
2013: 12, 13
2014: 14, 15
2015: 16, 17

Libraria. Studii și cercetări de bibliologie (Libraria)
http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare

2002: I
2003: II
2004: III
2005: IV
2006: V
2007: VI
2008: VII
2009: VIII
2010: IX
2012: X

Limba română (LR)
http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=71&itemid=94

1952: I
1953: II (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1954: III (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1955: IV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1956: V (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1957: VI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1958: VII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1959: VIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1960: IX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1961: X (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1962: XI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1963: XII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1964: XIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1965: XIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1966: XV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1967: XVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1968: XVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1969: XVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1970: XIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1971: XX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1972: XXI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1973: XXII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1974: XXIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1975: XXIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1976: XXV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1977: XXVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1978: XXVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1979: XXVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1980: XXIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1981: XXX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1982: XXXI (1; 2; 3; 4-5; 6)
1983: XXXII (1; 2; 3; 5; 6)
1984: XXXIII (1; 2; 3; 5; 6)
1985: XXXIV (1; 2; 3; 5; 6)
1986: XXXV (1; 2; 3; 5; 6)
1987: XXXVI (1; 2; 3; 5; 6)
1988: XXXVII (1; 2; 3; 5; 6)
1989: XXXVIII (1; 2; 3; 5; 6)
1990: XXXIX (1; 2; 3; 5-6)
1991: XL (1-2; 5-6)
1992: XLI (1-2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11-12)
1993: XLII (1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11-12)
1994: XLIII (1-2; 3-4; 5-6; 9-10; 11-12)
1995: XLIV (1-2; 3-4; 5-6; 9-12)
1996: XLV (1-6; 7-12)
1997: XLVI (1-3; 4-6)
1998: XLVII (1-2; 3-4; 5-6)
1999: XLVIII (1-2; 3-4; 5-6)
2000: XLIX (1; 2; 3)
2001: L (1-2)
2003: LII (4; 5-6)
2004: LIII (1-2; 3-4; 5-6)
2005: LIV (1-4; 5-6)
2006: LV (1-2; 3-4; 5-6)
2007: LVI (1; 2; 3; 4)
2008: LVII (1; 2; 3; 4)
2009: LVIII (1; 2; 3; 4)
2010: LIX (1; 2; 3; 4)
2011: LX (1; 2; 3; 4)
2012: LXI (1; 2; 3; 4)
2013: LXII (1; 2; 3; 4)
2014: LXIII (1; 2; 3; 4)
2015: LXIV (1; 2; 3; 4)
2016: LXV (1; 2; 3; 4)
2017: LXVI (1; 2; 3; 4)

Limba Română (Chișinău) (LRM)
http://limbaromana.md

1994: IV (3)
2001: XI (4-8)
2003: XIII (1; 2-3; 6-10; 11-12)
2004: XIV (1-3; 4-6; 7-8; 9-10; 12)
2005: XV (1-3; 5-9; 10; 11; 12)
2006: XVI (1-3; 4-6; 7-9; 10; 11-12)
2007: XVII (1-3; 4-6; 7-9; 10-12)
2008: XVIII (1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12)
2009: XIX (5-6; 7-8; 9-10; 11-12)
2010: XX (1-2; 3-4; 5-6; 9-10; 11-12)
2011: XXI (1-2; 3-6; 7-8; 9-10; 11-12)
2012: XXII (1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12)
2013: XXIII (1-4; 7-8; 9-12)
2014: XXIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
2015: XXV (1-2; 3-4; 5-6)
2016: XXVI (1-2)
2017: XXVII (1; 2; 3; 4; 5-6)
2018: XXVIII (1-2; 3-4; 5-6)

Limbă și literatură (LL)

2000: XLV (III-IV)
2004: XLIX (III-IV)
2013: (1-2)

Lingua. Seria A. Lingvistică (Lingua)
http://lingua.ubbcluj.ro/index.php?menuid=27&lang=RO

2002: I
2003: II
2004-2005: III-IV
2006: V
2007-2008: VI-VII
2009: VIII

Linguistica Atlantica (LA)
https://journals.lib.unb.ca/index.php/la/index

1993: 15
1994: 16
1995: 17
1997: 19
1998: 20
1999: 21
2000: 22
2008: 29
2009: 30
2010: 31
2013: 32
2014: 33 (1; 2)
2015: 34 (1; 2)
2016: 35 (1; 2)
2017: 36 (1; 2)

Lucrări științifice. Seria Agronomie (Rev. Agro. IS)
http://www.revagrois.ro/index.php

2014: 57 (1)

Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură (AUS)
http://meridiancritic.usv.ro

2005: XI (1)
2006: XII (1; 2)
2008: XIV (1)
2014: 22 (1), 23 (2)
2015: 24 (1), 25 (2)
2016: 26 (1), 27 (2)
2017: 28 (1), 29 (2)

Perspectives contemporaines sur le monde médiéval (PCMM)

2010: 2

Philologia (PhilM)
http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia

2010: LII (1-2; 3-4; 5-6)
2011: LIII (1-2; 3-4; 5-6)
2012: LIV (1-2; 3-4; 5-6)
2013: LV (1-2; 3-4; 5-6)
2014: LVI (1-2; 3-4; 5-6)
2015: LVII (1-2; 3-4; 5-6)
2016: LVIII (1-2; 3-4; 5-6)
2017: LIX (1-2; 3-4; 5-6)
2018: LX (1-2; 3-4)

Philologica Banatica (Phil. Ban.)
http://philologica-banatica.ro/

2007: I
2008: II (1; 2)
2009: III (1; 2)
2010: IV (1; 2)
2011: V (1; 2)
2012: VI (1; 2)
2013: VII (1; 2)
2014: VIII (1; 2)
2015: IX (1; 2)
2016: X (1; 2)
2017: XI (1; 2)

Philologica Jassyensia (Phil. Jass.)
http://www.philologica-jassyensia.ro/

2005: I (1-2)
2006: II (1; 2)
2007: III (1; 2)
2008: IV (1; 2)
2009: V (1; 2)
2010: VI (1; 2)
2011: VII (1; 2)
2012: VIII (1; 2)
2013: IX (1; 2)
2014: X (1 supl.; 1; 2)
2015: XI (1; 2)
2016: XII (1; 2)
2017: XIII (1; 2)
2018: XIV (1)

Philologos (Philologos)

2005: I (1-2; 3-4)
2007: II (5-6)

Quo vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik (QVR)
http://www.univie.ac.at/QVR-Romanistik/

2001-2002: 18-19

Qvaestiones Romanicae (QR)

2017: V

Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (Explorări)
http://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/editorial.html

2011: I
2012: II
2014: III
2016: IV

Revista de istorie și teorie literară (RITL)

2013: VII (1-4)

Revistă de lingvistică și știință literară (RLSL)
http://www.if.asm.md/index.php/reviste/philologia

2008: L (1-2; 3-4; 5-6)
2009: LI (1-2; 3-4; 5-6)

Revista română de jurnalism şi comunicare (RRJC)
http://jurnalism-comunicare.eu/rrjc/issues_ro.php

2008: III (4)
2009: IV (1-2)
2015: X (1; 2; 3; 4)
2016: XI (1)

Revue de dialectologie romane (RDR)

1911: III
1912: IV
1913: V
1914-1915: VI

Revue de linguistique romane (RLiR)
http://www.slir.org/revue-linguistique-romane/

1925: I
1926: II
1927: III
1928: IV
1929: V
1930: VI
1931: VII
1932: VIII
1933: IX
1934: X
1935: XI
1936: XII
1937: XIII
1938: XIV (1; 2)
1939: XV
1940-1945: XVI
1950: XVII (1; 2)
2011: 75
2013: 77

Revue roumaine de linguistique (RRL)
http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=91

1956: I
1957: II
1958: III (1; 2)
1959: IV (1; 2)
1960: V (1; 2)
1961: VI (1; 2)
1962: VII (1; 2)
1963: VIII (1; 2)
1964: IX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1965: X (1-3; 4; 5; 6)
1966: XI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1967: XII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1968: XIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1969: XIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1970: XV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1971: XVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1972: XVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1973: XVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1974: XIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1975: XX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1976: XXI (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4)
1977: XXII (1; 2; 3; 4)
1978: XXIII (supl.; 1-4)
1979: XXIV (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1980: XXV (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1981: XXVI (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1982: XXVII (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1983: XXVIII (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1984: XXIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1985: XXX (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1986: XXXI (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1987: XXXII (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1988: XXXIII (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1989: XXXIV (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4; 5; 6)
1990: XXXV (supl. 1; supl. 2; 1; 2; 3; 4-6)
1991: XXXVI (1-2; 3-4; 5-6)
1992: XXXVII (1; 2-3; 4; 5-6)
1993: XXXVIII (1-3; 4; 5; 6)
1994: XXXIX (1; 2; 3-4; 5-6)
1995: XL (1-3; 4; 5-6)
1996: XLI (3-4)
1997: XLII (1-2; 3-4)
1998: XLIII (1-2; 3-4; 5-6)
2000: XLV (1-4)
2003: XLVIII (1-4)
2004: XLIX (1-4)
2005: L (1-2; 3-4)
2006: LI (1; 2; 3-4)
2007: LII (1-2; 3; 4)
2008: LIII (1-2; 3; 4)
2009: LIV (1-2; 3-4)
2010: LV (1; 2; 3; 4)
2011: LVI (1; 2; 3; 4)
2012: LVII (1; 2; 3; 4)
2013: LVIII (1; 2; 3; 4)
2014: LIX (1; 2; 3; 4)
2015: LX (1; 2-3; 4)
2016: LXI (1; 2; 3; 4)
2017: LXII (1; 2; 3; 4)
2018: LXIII (1-2; 3)

Revue Roumaine d’Études Francophones (RREF)

2012: 4

Romanian Studies Today (RST)
http://litere.ro/cercetare/publicatii/romanian-studies-today/

2017: I

Romanoslavica (RSL)
http://www.romanoslavica.ro/

1958: I
2005: XL
2006: XLI
2007: XLII
2008: XLIII, XLIV
2009: XLV
2010: XLVI (1; 2; 3; 4)
2011: XLVII (1)
2015: LI (4)
2016: LII (1; 2; 3)

Social Sciences and Education Research Review (SSERR)
http://sserr.ro

2014: I (1; 2)
2015: II (1; 2)
2016: III (1; 2)
2017: IV (1; 2)
2018: V (1)

Southeastern Europe (SE)
http://www.brill.com/southeastern-europe

2002: 29

Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia (Studia UBB)
http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/philologia/index_en.html

1956: I
1958: III
1959: IV
1960: V
1961: VI
2000: XLV (1; 2; 3; 4)
2001: XLVI (1-2; 3; 4)
2002: XLVII (1-2; 3-4)
2003: XLVIII (1; 2; 3; 4)
2004: XLIX (1; 2; 3; 4)
2005: L (1; 2; 3; 4)
2006: LI (1; 2; 3; 4)
2007: LII (1; 2; 3; 4)
2008: LIII (1; 2; 3; 4)
2009: LIV (1; 2; 3; 4)
2010: LV (1; 2; 3; 4)
2011: LVI (1; 2; 3; 4)
2012: LVII (1; 2; 3; 4)
2013: LVIII (1; 2; 3; 4)
2014: LIX (1; 2; 3; 4)
2015: LX (1; 2; 3; 4)
2016: LXI (1; 2; 3; 4)
2017: LXII (1; 2; 3; 4)
2018: LXIII (1; 2)

Studia Universitatis Petru Maior. Philologia (Studia UPM)
http://www.upm.ro/cercetare/studia%20website/index.html

2002: 1
2003: 2
2004: 3
2005: 4
2006: 5
2007: 6
2008: 7
2009: 8
2010: 9
2011: 10, 11
2012: 12, 13
2013: 14, 15
2014: 16, 17
2015: 18, 19
2016: 20, 21
2017: 22, 23
2018: 24

Studies in linguistics (STiL)
http://www.ciscl.unisi.it/pubblicazioni.htm

2007: 1
2008: 2
2009: 3
2010: 4
2013: 5, 6

Studii de Biblioteconomie și Știința Informării (SBȘI)
http://www.lisr.ro/index_ro.html

2004: 8
2005-2006: 9-10
2007: 11
2008: 12
2009: 13
2010: 14
2011: 15
2012: 16
2013: 17
2014: 18
2015: 19
2016: 20
2017: 21

Studii de gramatică contrastivă (SGC)
http://studiidegramaticacontrastiva.info/

2010: 13, 14
2011: 15, 16
2012: 17, 18
2013: 19, 20
2014: 21, 22
2015: 23, 24
2016: 25, 26
2017: 27, 28

Studii de lingvistică (SL)
http://studiidelingvistica.uoradea.ro/

2011: 1
2012: 2
2013: 3
2014: 4
2015: 5
2016: 6
2017: 7

Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (SCOL)
http://cis01.central.ucv.ro/revista_scol/arhiva.html

2008: I (1-2)
2009: II (1-2)
2010: III (1-2)
2011: IV (1-2)
2012: V (1-2)
2013: VI (1-2)
2014: VII (1-2)
2015: VIII (1-2)
2016: IX (1-2)
2017: X (1-2)
2018: XI (1-2)

Studii și cercetări lingvistice (SCL)
http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=92

1950: I (1; 2)
1951: II
1952: III
1953: IV
1954: V (1-2; 3-4)
1955: VI (1-2; 3-4)
1956: VII (1-2; 3-4)
1957: VIII (1; 2; 3; 4)
1958: IX (1; 2; 3; 4)
1959: X (1; 2; 3; 4)
1960: XI (1; 2; 3; 4)
1961: XII (1; 2; 3; 4)
1962: XIII (1; 2; 3; 4)
1963: XIV (1; 2; 3; 4)
1964: XV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1965: XVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1966: XVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1967: XVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1968: XIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1969: XX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1970: XXI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1971: XXII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1972: XXIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1973: XXIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1974: XXV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1975: XXVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1976: XXVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1977: XXVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1978: XXIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1979: XXX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1980: XXXI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1981: XXXII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1982: XXXIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1983: XXXIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1984: XXXV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1985: XXXVI (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1986: XXXVII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1987: XXXVIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1988: XXXIX (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1989: XL (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1990: XLI (1; 2; 3; 4; 5-6)
1991: XLII (1-2; 3-4; 5-6)
1992: XLIII (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1993: XLIV (1; 2; 3; 4; 5; 6)
1994: XLV (1-2; 3-4; 5-6)
1995: XLVI (1-6)
1996: XLVII (1-6)
1997: XLVIII (1-4)
1998: XLIX (1-2)
1999: L (1; 2)
2000: LI (1; 2)
2001: LII (1-2)
2002: LIII (1-2)
2003: LIV (1-2)
2004: LV (1-2)
2005: LVI (1-2)
2006: LVII (1; 2)
2007: LVIII (1; 2)
2008: LIX (1; 2)
2009: LX (1; 2)
2010: LXI (1)
2011: LXII (1; 2)
2012: LXIII (1; 2)
2013: LXIV (1; 2)
2014: LXV (1; 2)
2015: LXVI (1; 2)
2016: LXVII (1; 2)
2017: LXVIII (1; 2)
2018: LXIX (1)

Synergies Roumanie (Syn. Roum.)
http://gerflint.fr/synergies-roumanie

2006: 1
2007: 2
2008: 3
2009: 4
2010: 5
2011: 6
2012: 7
2013: 8
2014: 9
2015: 10
2016: 11
2017: 12

Tabor (Tabor)
http://www.tabor-revista.ro/

2008: II (8)
2009: II (10), III (2)
2010: IV (4)
2013: VII (9)

Temeswarer Beiträge zur Germanistik (TBG)
http://www.litere.uvt.ro/publicatii/TBG/prezentare.htm

1997: 1
1999: 2
2001: 3
2003: 4
2006: 5
2008: 6
2010: 7
2011: 8
2012: 9
2013: 10
2014: 11
2015: 12
2016: 13
2017: 14

Text şi discurs religios (TDR)
http://www.cntdr.ro/revista

2009: I
2010: II
2011: III
2012: IV
2013: V
2014: VI
2015: VII
2016: VIII
2018: IX

The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse (CCI)
http://www.upm.ro/cci/

2010: 1
2012: 2
2014: 3
2016: 4

The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress (EITM)
http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/index.html

2005: 1
2007: 2
2009: 3
2011: 4
2013: 5
2015: 6

Transilvania. Serie nouă (Transilvania)
http://www.revistatransilvania.ro/

2008: XXXVII (1)
2016: XLII (1; 2; 3; 4-5)

Translationes (Translationes)
https://content.sciendo.com/view/journals/tran/tran-overview.xml

2009: 1
2010: 2
2011: 3
2012: 4
2013: 5
2016-2017: 8-9