Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Il tipo dialettale del Lazio meridionale: alcuni fenomeni linguistici caratteristici

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 135
ISBN:978-973-109-517-2
Editori:Veronica Ana Vlasin, Dumitru Loșonți, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: