Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Did early Papiamentu have pre-nasalized consonants?

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Lingvistică romanică, p. 401-410
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Avait le Papiamento primitif des consonnes pré-nasalisées?]
En Papiamento, des séquences du type consonne nasale + consonne obstruente sont attestées dans des mots d’origines diverses. La consonne nasale dans ces séquences ne remonte pas aux étymons des formes en question. Le présent article explore la possibilité que le Papiamento ait eu des consonnes pré-nasalisées et suggère une explication de leur émergence par la diffusion de la nasalité, par la pré-nasalisation des obstruentes, et en tant que reflets pré-nasalisés de consonnes nasales. Les séquences actuelles du type consonne nasale + consonne obstruente seraient le résultat du processus de décréolisation, par lequel les anciennes consonnes pré-nasalisées on été réinterprétées comme des séquences du type consonne nasale + consonne obstruente.
Cuvinte-cheie:Papiamento, diffusion de la nasalité, pré-nasalisation des obstruentes, reflets pré-nasalisés des consonnes nasales
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: