Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba româna prezentată în cartea lui Helmut Lüdtke: Der Ursprung der Romanischen Sprachen. Eine Geschichte der sprachlichen Kommunikation (2005)

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 383-391
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[The Romanian Language Presented in Helmut Lüdtke’s Book Der Ursprung der Romanischen Sprachen. Eine Geschichte der sprachlichen Kommunikation (2005)]
This paper stresses Helmut Lüdtke’s contribution as an outstanding linguist. The author of this study reveals the linguist’s contribution to the analysis of the Romanian language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

54Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: