Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Spre o recodare a modului de comunicare scripturală. Sau despre tirania democratică a cyberlimb@jului

Autor:
Publicația: Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară și etnofolclorică românească și contextul european, Secțiunea Lingvistică, p. 237-248
ISBN:973-8953-92-5
Editori:Luminița Botoșineanu, Elena Dănilă, Cecilia Holban, Ofelia Ichim
Editura:Editura Alfa
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Envers un recodage de la communication scripturale. Ou de la tyrannie démocratique du cyberl@ng@ge]
Fondée et sur des considérations sociolinguistiques, psycholinguistiques et pragmatiques et rapportée à des informations technologiques, cette contribution met en exergue les traits fondamentaux d’une nouvelle forme de langage – le cyberl@ng@ge, tout en se focalisant sur la cyberécriture qui lui correspond (SMS, e-mail, chat, forum, blog).
Voyant le cyberl@ng@ge comme le résultat provisoire et instable d’un complexe processus de déstructuration et restructuration successives et inachevées du langage standard, processus à la fois insolite et plein d’originalité, l’auteur discute aussi la relation qui s’institue entre la communication verbale et la communication paraverbale dans le jargon des internautes.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: