Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Identitatea prin limbă și „modele” lingvistice

Autor:
Publicația: Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora, Secțiunea Lingvistică: I. Limbă și identitate
ISBN:973-8179-79-3
Editori:Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Trinitas
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Language Identity and linguistic Fashion]
In the last few years the Romanian vocabulary has faced avalanche of anglicisms that invaded the language and is still continuing to rise at an accelerated speed. The international character, the precision of the necessary anglicisms and also the need to replace “wooden language” of the period prior to the 1990’s, as well as the wish to “impress”, have determined the invasion of the Eg. origin terms. The problem of the anglicisms in the contemporary Romanian language must be regarded and studied in accordance to the cultivating and norming processes of the language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: