Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Convergenţe și identităţi onimice în toponimia românească

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 423
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Onymic convergences and identities in Romanian toponymy]
Most Moldavian toponyms are of Romanian origin, both on the level of content and of form. Under all their linguistic aspects, place names in the region delimited by the Prut and Nistru rivers display features that are common to the other toponyms in the Daco-Romanian space, thereby being part of the general toponomastic system of the Romanian language and culture. The identity of toponyms in Romanian space lies, first and foremost, in the unity of the language, culture and traditions of the Romanian people. The shared economic and sociohistorical environment, the similar lifestyle and the analogous physical-geographical conditions are the factors that have engendered the appearance of akin designations and structural patterns in Romanian toponymy.
Cuvinte-cheie:Romanian toponymy, oikonyms, identity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: