Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam al Moldovei. Izvoarele şi originalitatea

Autor:
Publicația: Revista de istorie și teorie literară, VII (1-4), p. 73
p-ISSN:0034-8392
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper summarizes the author monograph „Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam (Bucharest, 2013, 1100 p.) dedicated to the Metropolitan of Moldavia Varlaam’s Romanian Book of Learning, also known as Homiliary (1643), in which answers are given to problems that have not been solved in the past century: Which were the sources the author worked with? How did he write it and wherein lies its originality? What is its value in the history of Post- Byzantine Orthodox preaching and of Romanian literature and theology?
Cuvinte-cheie:Metropolitan of Moldavia Varlaam, Romanian Book of Learning, sources, originality, literary value
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: