Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Pragmatic Value of Romanian Interjections

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 12, p. 22
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The article intends to identify the pragmatic values of interjections in Romanian starting from the theories elaborated by the linguists John Austin and John Searle concerning the speech acts and from the taxonomy elaborated by the latter. This analysis led to the identification of two types of speech acts where the interjections are integrated: the expressive and directive acts. The present paper concentrates only on the expressive acts rendered by the interjections that express emotional values, such as feelings, emotions, etc. This approach, from the pragmatic point of view of interjections in Romanian, constitutes a real contribution to the understanding of this complex issue, and, at the same time, it may be a new element in the present linguistic research.
Cuvinte-cheie:speech acts, interjection, expressive acts
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

3Silvia Kreb-StoianSensuri implicite ale interjectiilor de adresareAUA, 4 (1)2003html
1Alexandru RosettiAsupra valorii expresive a sunetelor vorbiteSCL, XVI (5), 5771965
72John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: