Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Poϊétique, herméneutique et cognitivisme. Hommage à la Grande Dame de la poïétique: Irina Mavrodin

Autori:
Publicația: Atelier de traduction, 17, p. 125
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The first part of this paper is Bernd Stefanink’s evocation of his first meeting with Irina Mavrodin and the second one is an excerpt of Ioana Bălăcescu’s work as Irina Mavrodin’s heiress in the field of poietics of translation.
Cuvinte-cheie:Irina Mavrodin, heritage, poietics of translation
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

133George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: