Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The etymologic structure of Romanian mythonyms (II)

Autori:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XI (2), p. 51
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:A monographic study of Romanian mythonyms cannot ignore the problem of the etymological strata from which the corpus of these terms originates. Such an analysis is necessary primarily in order to establish, from this point of view as well, the place of this special area of Romanian onomastics within the Romanian lexical system. From such a perspective we can estimate the extent to which mythonyms confirm the general etymologic structure of Romanian vocabulary and to what extent the terms designating mythical characters in our fairytales are specifically Romanian.
Cuvinte-cheie:Mythonyms, etymological analysis, etymological strata, substratum elements, the Latin stock
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

3Ioan PătruțDespre vechimea relațiilor lingvistice slavo-româneCL, XIV (1), 231969
50Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
47Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
11Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: