Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un ouvrage méconnu de nos jours: Catihismul omului creștin, moral și soțial. Pentru trebuința tinerilor din școalele începătoare de Florian Aron

Autori:
Publicația: Text şi discurs religios, VI, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 345-357
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Florian Aron’s Catihismul omului creștin, moral și soțial. Pentru trebuința tinerilor din școalele începătoare [The Catechism of a Good, Moral, and Social Christian. For Primary Schools] remains unknown to today’s generation, despite having seen more than 20 editions in the space of just five decades of the 19th century. This is the reason why we have carried out a concise analysis of Florian Aron’s work, with a focus on those elements that made it an authentic Christian, moral, and social behavioural guidebook, influencing and shaping the thinking of the 1848 generation and of the ones that followed.
Cuvinte-cheie:Florian Aron, catechism, Romanian education in the 19th century
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: