Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Trei neînţelegeri referitoare la limbă şi la lingvistică

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, XI (1), Secțiunea Lingvistică generală, p. 113-126
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:One has identified three misconceptions about language and its study, namely linguistics. Their persistence is intrinsically dangerous, as there are many misconceptions in the minds of the people. Yet these misconceptions are worth a look because they have been uttered by people teaching in the field of humanities.
The first misconception is that there are very distinct languages of culture and languages of civilisation. The second misconception revolves around the idea that the metaphor is the only thing that matters. The third misconception lies in the blunt statement that linguists only ever draw tables.
The purpose of this short work is to show that humanities ought to be seen as an integrated and developing field.
Cuvinte-cheie:misconception, language, linguistics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

14Steven PinkerThe Language Instinct
How the Mind Creates Language
Harper Collins / Penguin1994, 2007, 2010

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: