Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metaphorical expressions with peste

Autor:
Publicația: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 3, p. 722-734
p-ISSN:1844-2048
Editura:Editura Universităţii „Petru Maior”
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Attila ImreSpace in Cognitive LinguisticsActa Sap., 4 (2), 247−260    2012pdf
html

Referințe în această publicație: 2

133George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
3Laura VasiliuO descriere a sensurilor locale ale prepozițiilor româneștiSCL, XXIV (4), 3571973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: