Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ethos sophistique vs ethos socratique: deux scénarios pédagogiques

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 233-247
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Articolul îşi propune să analizeze modul în care situarea vorbitorilor în planul logosului poate fi revelatoare pentru două tipuri de profiluri etice: cel al sofistului şi cel al filosofului. Etosul, în sensul poziţionării, al raportării locutorilor faţă de cuvânt semnifică un anume fel de a fi: în lume, dar şi faţă de celălalt. Buna dispunere (fr. bonne disposition), ca orientare adecvată spre celălalt reprezintă astfel o primă condiţie a intrării în dialog. La polul opus, controversa ascunde o carenţă a participării, i.e. o dispunere inadecvată (fr. mauvaise disposition), sau nu pe deplin asumată, faţă de celălalt. În dialogul Euthydemos, acestor două situări le corespund două scenarii paideice diferite (şi implicit două situări în planul cunoaşterii): cel al lui Socrate, aparent mai puţin ştiutor, şi cel al fraţilor sofişti: Euthydemos si Dionysodoros, « atoateştiutori ». Înfruntarea dintre Socrate şi sofişti trădează astfel, dincolo de chestiunea pur pedagogică a scenariului educativ celui mai fecund, o confruntare de ordin epistemic: cea dintre opinie şi cunoaştere.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].