Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspects de la modalité épistémique en roumain et en français

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 215-231
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Acest articol abordează problema frazelor modalizate cu a putea, pe de o parte, şi cu prezumtiv, pe de altă parte, în română prin comparaţie cu franceza, care poate şi ea folosi verbal modal sau o formă temporală cu valoare modală – viitorul. Se analizează într-o primă etapă diferenţa de interpretare între construcţiile cu a putea la perfect compus în cele două limbi: franceza manifestă o mai mare flexibilitate, admiţînd interpretarea epistemică în aceste construcţii. În analiza propusă, diferenţa de interpretare decurge dintr-o diferenţă sintactică generală în structura frazei modalizate, aceea că modalele în română au construcţii bi-propoziţionale, selecţionînd un verb la conjunctiv. În construcţiile mono-propoziţionale, româna admite uneori şi această interpretare, dacă verbal subordonat este un inacuzativ, un pasiv sau a fi cu un grup adjectival. Se ajunge astfel la ideea că interpretarea epistemică se bazează pe doi parametri: nivelul la care este inserat verbul modal şi structura de ridicare. Aceiaşi parametri se pot identifica şi în perifraza de prezumptiv, care împărtăşeşte cu construcţia cu verb modal interpretările epistemică şi evidenţială. Se susţine ideea că rolul lui a fi în cele două construcţii este acelaşi, de a declanşa ridicarea subiectului, păstrînd interpretarea epistemică a unei construcţii impersonale de bază.
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].