Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Of One Language, Of One Speech. The Internet Linguistic Variety: E-English and E-Romanian. Theoretical Foundations

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXI (1), p. 119-135
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cercetările actuale în lingvistica aplicată nu pot trece cu vederea relaţia de interdependenţă dintre limba engleză şi comunicarea mediată de calculator, cu atât mai puţin, relaţia de dependenţă de natură tehnologică dintre engleză şi alte limbi de circulaţie restrânsă cum ar fi limba română. Lucrarea de faţă îşi propune să stabilească natura limbajului folosit pe internet ca model translingvistic – varietate lingvistică a internetului cu genurile corespunzătoare – descriind variaţia lingvistică în funcţie de situaţie în general şi în funcţie de utilizator în particular. Sunt analizate caracteristicile fundamentale ale clasicelor variabile scriere – vorbire, componente ale dihotomiei istorice limbaj scris – limbaj vorbit, acum şi din perspectiva internetului. Propunem astfel cel de-al patrulea limbaj de sine stătător – limbajul internetului – în continuarea secvenţei limbajul vorbit – limbajul scris – limbajul semnelor, cu trăsături lingvistice caracteristice atât limbajului scris tradiţional (predominante în cazul web-ului) cât şi limbajului vorbit tradiţional (predominante în alte genuri cum ar fi poşta electronică, conversaţia electronică de tipul chat-ului, bloguri) la care se adaugă contribuţia esenţială a trăsăturilor extralingvistice de natura tehnică caracteristice mediului virtual, cu consecinţe multiple la nivelul discursului.
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].