Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The organicist-animist metaphor in Italian wine media discourse

Autor:
Publicația: Social Sciences and Education Research Review, I (2)
p-ISSN:2392-9863
e-ISSN:2393-1264
Editura:Sitech Publishing House
Locul:Craiova
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

137George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: