Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

New Developments in the Evolution of English and Romanian Possessive Perfects

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (2), p. 188-202
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Lucrarea de faţă analizează tendinţe de evoluţie a timpurilor Present Perfect şi Perfect Compus din engleză şi română. Adoptând cadrul teoretic propus de Heine & Kuteva (2006), lucrarea identifică acele stadii de gramaticalizare care corespund timpurilor perfecte din engleză şi română. Pornind de la date oferite de engleza vorbită contemporană şi de româna literară contemporană, se ajunge la concluzia că Present Perfect se află într-o fază incipientă a stadiului 3 de gramaticalizare (ceea ce contravine observaţiilor făcute de Heine & Kuteva). Se demonstrează că Perfectul Compus se află într-un stadiu mai avansat de gramaticalizare decât perfectul din engleză.
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].