Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Substantivul κιβωτός (‘chivot’) și pronumele aferente în traducerea din ms. 45. Un dezacord care reflectă exegeza patristică a termenului din Vechiul Testament

Autor:
Publicația: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 202
p-ISSN:2285-5580
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans la première traduction roumaine de la Septante (XVIIe siècle, le Manuscrit roumain no. 45 de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine, la filiale de Cluj), le nom κιβωτός, ‘arche’, au féminin en grec, a été traduit par les noms neutres săcriiu et chivot, tandis que les pronoms afférents ont été traduits littéralement par des pronoms féminins, comme en grec. Ce désaccord manifesté quasi-systématiquement dans la version roumaine représente un cas de „traduction exégétique”, c’est-à-dire une traduction qui reflète l’exégèse biblique patristique pour laquelle le κιβωτός, l’arche de l’Alliance, est un symbole de la Vierge Marie.
Cuvinte-cheie:la Septante, MS. 45, l’exégèse patristique, κιβωτός, la Vierge Marie
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: