Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Should Legal Language Be Reformed?

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (2), p. 15
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • If we want to make legal language a clearer and more efficient means of communication, we have to identify all the elements that are most likely in the path of clear comprehension. Some aspects of legal language present great difficulties for lay persons. Comprehension can be made difficult by linguistic elements and not elements that are specifically legal. As it was so often proved, to identify the problem is relatively easy but to find a solution is another matter. In what follows we will try to identify some of the more common elements of legal English that, according to our study, have been found to distort comprehension.
  • [Este necesară o reformă a limbajului legal?] Dacă dorim ca limbajul legal să devină o metodă cât mai clară şi eficientă de comunicare, atunci trebuie să identificăm acele caracteristici care, cel mai probabil, sunt de natură să împiedice întelegerea. Unele aspecte lansează provocari mai mari decat altele; mai mult decat atât, înţelegerea poate fi impiedicată de aspecte lingvistice care nu ţin neapărat de domeniul legal. În abordarea de faţă, ne propunem să evidenţiem câteva dintre cele mai comune aspecte ale limbii engleze din domeniul legal care credem noi că împiedică înţelegerea.
Cuvinte-cheie:
  • legal discourse, specialist community, utterance, discursive pattern
  • limbaj legal, comunitate de limbaj, enunţ, model discursiv
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: