“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Substantive invariabile şi istoria lor

Author:
Publication: Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareş la împlinirea vârstei de 80 de ani, p. 164
ISBN:978‐606‐704‐314‐3
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Emanuela Timotin
Publisher:Univers Enciclopedic Gold
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 17

47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
47Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
159Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
12Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
80Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
67Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
59Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
203Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
174Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
43Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
73Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
2Ion GhețieU final la NeculceLR, XX (5), 4931971
2Mioara AvramGenul „comun” în limba românăSCL, XVIII (5), 4791967
123Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
111Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
314Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
182Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: